”Vi hjælper dig til at få kontrol og professionel styring                    i din virksomhed”

Compliance

De krav en virksomhed skal overholde afhænger ofte meget af branche, produkt, afsætningsform, størrelse osv. Udover de egentlige lovmæssige krav en virksomhed skal overholde som f.eks. GDPR, kan der også optræde en række andre krav der skal overholdes. Hos Apparo ser vi stadig flere og flere kontrakter, hvor virksomheder stiller stadig større krav til deres leverandører og samarbejdspartnere om, at forskellige forhold skal overholdes som krav for at opretholde samarbejdet f.eks. sociale krav, klima krav eller andre krav baseret på værdier i højere grad end lov.

Uanset hvilken form for krav din virksomhed skal efterleve, så er det vigtigt, at der udarbejdes interne processer og procedurer til at sikre overholdelse af krav, men det skal i høj grad også sikres, at disse processer og procedurer overholdes internt i virksomheden når den arbejder.

Compliance skal forebygge retssager, bøder, sanktioner fra myndigheder og imagetab. Behovet for compliancetjek varierer fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. Omfanget og indholdet af compliancetjekket fastlægger vi sammen, baseret på de konkrete behov og ønsker.

GDPR

GDPR er forkortelsen for ”General Data Protection Regulation”.

Reglerne om beskyttelse af persondata er højaktuelle for alle virksomheder, der i større eller mindre omfang behandler, opbevarer og/eller videregiver data om personer. Der har længe været regler om beskyttelse af data, men siden den nye persondataforordning trådte i kraft i 2018, er kompleksiteten øget og konsekvenserne for manglende overholdelse betydelige, ligesom den hastige digitale udvikling varsler om yderligere regler på området i fremtiden. Der findes mange eksempler på politianmeldelser og store bøder, når Datatilsynet kommer på besøg for at kontrollere overholdelsen af reglerne.

Persondata er ALLE oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer, e-mailadresse, pasnummer, fotos, videooptagelser, kreditkortnumre, IP-adresser, testresultater, straffeattest, helbredsoplysninger, religiøs overbevisning, medlemskaber af foreninger mv. samt alle data der er personhenførbare f.eks. medarbejdernumre etc.

I Apparo har vi stor praktisk erfaring med at rådgive og hjælpe både små og store virksomheder i deres overholdelse af reglerne. Dette både i relation til udarbejdelse af de enkelte processer, men i høj grad også i de mange juridiske overvejelser der er en naturlig konsekvens af arbejdet med GDPR.

Vi anbefaler vores kunder, at de vælger en egentlig IT-løsning til at strukturere deres processer, holde styr på databehandleraftaler og slettepolitiker m.fl., opsætte lovmæssige kontroller, og skabe overskuelighed over de forskellige processers afhængigheder, blot for at nævne nogle få af de fordele, som vi har erfaring med.

Vi kan rådgive og hjælpe om GDPR uanset hvilken leverandør virksomheden vælger eller har valgt, og vi kan også bistå i valg af løsning, såfremt det måtte være ønsket.

apparo_logo_u-red-medium

+45 4040 9960

A.P. Møllers Allé 9C
2791 Dragør

APPARO APS
CVR-NR: 3987 8526

KATRINE THOLSTRUP

kt@apparo.dk

©2019 – All rights reserved     Persondata politik    Cookie politik