Juridisk Rådgivning

Der er jura i alt!

Alle virksomheder der har kunder, samarbejdspartnere, leverandører eller på anden måde agerer med andre end virksomhedens egen organisation, indgår i juridisk bindende aftaler på ét eller andet tidspunkt. Alligevel er der mange der ikke er bevidst om deres forpligtelser og rettigheder, i de aftaleforhold de indgår. Dette skyldes mange årsager, og blandt dem hører vi oftest: ”vi har ingen konflikter”, ”jura er kompliceret og besværligt” samt, at de fleste mindre virksomheder ”ikke har råd til at betale en rådgiver mange tusinde kroner i timen for noget de alligevel selv kan finde på nettet”.

Vi forstår det faktisk godt! For at sige det på godt dansk, så har jura ikke den store betydning, når alt går godt, alle er enige og alle er gode venner. Til gengæld, så fylder jura rigtig meget, når tingene pludseligt ikke går som de skal – og det kan have store ressourcemæssige konsekvenser, både hvad angår økonomi, men i høj grad også tid.

”Vi hjælper dig med at finde løsningen
på selv dine mest umulige opgaver”

Hos os arbejder vi sammen med små og mellemstore virksomheder med alt fra hverdags-jura til mere komplicerede sager. Vi ønsker at juraen skal være praksisnær, gennemskuelig og ikke mindst til at forstå. Vi fungerer sideløbende med kerneforretningen, og sørger for, at der altid er styr på rettigheder og forpligtelser, og ikke mindst de risici der ofte tages når en virksomhed fortsat skal udvikle sig.

Apparo kan hjælpe dig og din virksomhed med viden om alle erhvervsjuridiske aspekter såsom kontraktindgåelse, aftaleret, arbejdsret, information og hjælp til oprettelse af virksomhed, samt visse områder inden for markedsførings – og konkurrenceret, immaterialret, erstatningsret mf.

I Apparo rådgiver vi kun om det vi er gode til! Derfor samarbejder vi med dygtige juridiske specialister inden for særlovsområder, for at sikre den bedste rådgivning for dig og din virksomhed. Vi har også et stærkt samarbejde med IT-konsulenter der leverer cloud-baserede GDPR- og Contract Management løsninger, så det bliver nemmere at holde overblik over data, leverandører og kunder.

Vi holder os opdateret på den nyeste viden indenfor vores felt, og vi holder dig derfor altid orienteret, om ny juridiske udvikling der kan få betydning for din virksomhed.

Kontrakter

Når du eller din virksomhed indgår aftaler med andre, er det vigtigt I opretter en kontrakt for at undgå eventuelle misforståelser. Udfærdigelsen af en kontrakt er således ikke alene en

formalisering af de forhold, hvor I ønsker at forpligte hinanden, men opstår uenigheden, vil kontrakten være et meget vigtigt element til at finde den rette løsning mest effektivt. Vi har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kontrakter. Vi hjælper med at finde den mest optimale måde at regulere jeres forhold, vi skræddersyr kontrakter til det konkrete behov, ligesom vi tilbyder at forhandle enkeltstående vilkår på plads. På den måde ved I altid konkret hvad I kan forvente, ligesom I ved hvad der forventes af jer. Er det din virksomhed der modtager en kontrakt fra en potentiel samarbejdspartner, kunde etc. hjælper vi dig med at gennemlæse og vurdere indholdet. Herefter vil du modtage et klart billede af de muligheder og risici kontrakten indeholder, ligesom vi kan tilbyde sparring omkring håndteringen af disse.

GDPR

Der har længe været regler om beskyttelse af persondata, men siden den nye persondataforordning trådte i kraft i 2018, er kompleksiteten øget og konsekvenserne for manglende overholdelse betydelige. I Apparo har vi stor praktisk erfaring med at rådgive og hjælpe både små og store virksomheder i deres overholdelse af reglerne. Dette både i relation til udarbejdelse af de enkelte processer, men i høj grad også i de mange juridiske overvejelser der er en naturlig konsekvens af arbejdet med GDPR.

Læs mere om GDPR her.

HR

Som arbejdsgiver er man løbende i berøring med ansættelses – og arbejdsretten og de fleste virksomheder oplever at de har behov for juridisk rådgivning. Man kan som udgangspunkt frit aftale ansættelsesvilkårene. Aftalefriheden kan dog være begrænset af lovgivning samt overenskomster, lokalaftaler osv. som det er vigtigt at være opmærksom på. Apparo kan bistå jer gennem hele processen – lige fra ansættelse til afskedigelse. Vi kan ligeledes hjælpe din virksomhed så I får en sund vækst med alle personalejuridiske forhold i orden.

Læs mere om HR her.

Compliance

Compliance er et stadig mere og mere udbredt ord, og det betyder i princippet ”efterlevelse af krav”. Compliance er derfor meget bredt, og måden hvorpå en virksomhed bliver såkaldt ”compliant” på, afhænger helt af blandt andet branche, produkt, afsætningsform, størrelse osv. Har en virksomhed godt styr på sin Compliance, vil det være med til at forebygge konflikter, økonomisk tab, retssager, bøder, sanktioner fra myndigheder, imagetab m.m. Apparo kan bistå med at foretage et compliance-tjek af din virksomhed.

Læs mere om compliance her.

Processtyring

Jura er ikke kun regler og paragraffer – det er en integreret del af enhver virksomheds hverdag, og fungerer sideløbende med virksomhedens øvrige aktiviteter. Der påhviler de fleste virksomheder et meget stort og ressourcemæssigt tungt arbejde i at administrere reglerne i det daglige og implementere en god praksis. Hos Apparo har vi både kommerciel forståelse og erfaring med arbejdet i virksomhedens øvrige funktioner. Det betyder, at vi er rigtig dygtige til at levere løsninger, der er tilpasset præcis til jeres virksomhed.

Vi bistår dig og din virksomhed i samtlige faser – lige fra identifikation af en problemstilling, valg af tilgang, analyse, vurdering, implementering samt opfølgning og kvalitetssikring. Såfremt der er tale om omfangsrige projekter, har vi et stort kendskab til dygtige konsulenthuse som ligeledes kan hjælpe.