Processtyring og konflikthåndtering

Jura er ikke kun regler og paragraffer – det er en integreret del af enhver virksomheds hverdag, og fungerer sideløbende med virksomhedens øvrige aktiviteter. Der påhviler de fleste virksomheder et meget stort og ressourcemæssigt tungt arbejde i at administrere reglerne i det daglige og implementere en god praksis.

Hos Apparo har vi både kommerciel forståelse og erfaring med arbejdet i virksomhedens øvrige funktioner. Det betyder, at vi er rigtig dygtige til at levere løsninger, der er tilpasset præcis til jeres virksomhed.

Vi bistår dig og din virksomhed i samtlige faser – lige fra identifikation af en problemstilling, valg af tilgang, analyse, vurdering, implementering samt opfølgning og kvalitetssikring.

Såfremt der er tale om omfangsrige projekter, har vi et stort kendskab til dygtige konsulenthuse som ligeledes kan hjælpe.

”Vi hjælper dig med at forebygge konflikter – og håndterer dem, hvis de skulle opstå”

Konflikthåndtering

Ved tvister er vi skarpe forhandlere og varetager gerne potentielt konfliktfyldte situationer på dine vegne. Vi vil rådgive dig i de juridiske aspekter, og om de forskellige muligheder der er for at løse situationen f.eks. mulighed for forlig, anvendelse af meditation, en retssag etc.

Hvis din virksomhed skulle ende i en retssag, kan det være enormt ressourcekrævende at skulle holde det juridiske overblik, kommunikere med advokaten, holde styr på sagens dokumenter osv. Det giver jer mulighed for at anvende virksomhedens ressourcer til det de er gode til, og stå så stærkt som muligt efter en konflikt er overstået.

Apparo kan bistå jer i at styre processen fra start til slut og samtidig have dialogen med advokaten, så I kan fortsætte dagligdagen som I plejer.

Specialer:

  • Forhandling
  • Kriser
  • Udebleven betaling
  • Mægling
  • Konflikter
  • Advokat-håndtering

Forlig eller meditation

Et forlig betyder, at du og sagens modpart, forhandler jer frem til en løsning. Det er næsten altid det bedste at indgå et forlig. Herved får man en billig, hurtig og acceptabel løsning på sagen.

Ved mediation, inddrages en tredje part som kommer med forslag og løsninger som parterne kan inddrage i konflikthåndteringen. Mediation er en god løsningsmetode, specielt hvis I ønsker et forsat samarbejde. Vi kan hjælpe jer med at finde en dygtig og kompetent mediator.

Retssag

I nogle tilfælde kan en retssag desværre ikke undgås. Skulle din sag ende i en retssag, så sørger vi for, at din advokat bliver klædt på til at hjælpe dig.

Har du ikke en advokat, så hjælper vi dig med at finde den bedste til at løfte opgaven. Vi vil selvfølgelig samtidig sørge for, at du får konkurrencedygtige priser. Under sagen holder vi kontakten med advokaten, og vi sørger for, at processen bliver effektiv og omkostningsbesparende for dig.